अथ श्रीविष्णुसहस्त्रनाम स्तोत्रम्‌ | Vishnu Sahastranaam Stotram

शान्ताकारं(म्‌) भुजगशयनं(म्‌) पद्मनाभं(म्‌) सुरेशं(म्‌)विश्वाधारं(इू) गगनसद्शं(म्‌) मेघवर्ण शुभाक्ठम्‌। लक्ष्मीकान्तं(इृ) कमलनयनं(म्‌) योगिभिर्ध्यानगम्यम्‌वन्दे विष्णुं(म) भवभयहरं(म) सर्वलोकैकनाथम्‌॥ यं(म) ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतः(स्‌) स्तुन्वन्ति…

देवी कवच – मराठी अर्थासह | Devi kavach marathi

देवी कवच | Devi kavach अथ मूर्तिरहस्यम्ऋषिरुवाचॐ नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा ।स्तुता सा पूजिता…

श्रीसूक्त पाठ ऋग्वेद | Shree Sukta Path

श्रीसूक्त पाठ | Shree Sukta Path ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं, सुवर्णरजतस्त्रजाम् ।चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं, जातवेदो म आ…

श्री शिव महिम्न स्तोत्र |shiv mahimna stotra

श्री शिव महिम्न स्तोत्र | shiv mahimna stotra | shiv mahimna stotra lyrics in sanskrit श्री…

महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र | Mahishasura Mardini Stotra | aigiri nandini lyrics in marathi

महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र | mahishasura mardini stotra | mahishasura mardini stotram hindi अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नंदी…

शिवषडक्षरस्तोत्रम् | shiv Shadakshar Stotra with lyrics.

शिवषडक्षरस्तोत्रम् | shiv Shadakshar Stotra ॐकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नमः ॥…

श्री महालक्ष्मी अष्टक – Shri Mahalakshmi Ashtakam

अथ श्री इंद्रकृत श्री महालक्ष्मी अष्टक ॥ श्री महालक्ष्म्यष्टकम् ॥ | Mahalakshmi Ashtakam श्री गणेशाय नमः…

॥ अग्निहोत्र व त्याचे विज्ञान ॥ Agnihotra in marathi ॥

वायु, जल,  ध्वनी,  चित्त व विचार यांच्यात जर प्रदूषण  झाले तर जीवन अनेक रोगांचे घर बनते. यांच्या शुद्धीसाठी प्रत्येक घरात नित्य…

विविध देवांचे गायत्रीमंत्र | List of all Gayatri Mantra

List of all Gayatri Mantra गायत्री मंत्र | Gayatri Mantra ॐ भूर्भुव: स्व: तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो…

॥ गायत्रीमंत्र उपासना मराठी ॥ Gayatri Mantra Marathi and Upasana॥

गायत्री मंत्र व त्याचा अर्थ ‘मननात त्रायते’ मनन केले असता रक्षण करणारे जे शब्द त्याला ‘मंत्र’…