सोन्याच्या पावलाने | Mahalaxmichi aarti marathi | Sonyacha Pavlani Mahalaxmi ali

महाराष्ट्रा मध्ये गौरी आणि गणपती बसवतात गौरी म्हणजेच महालक्ष्मी.
महालक्ष्मी ची प्रसिद्ध आरती सोन्याच्या पावलाने

सोन्याच्या पावलाने |Mahalaxmichi aarti marathi

सोन्याच्या पावलाने | महालक्ष्मी आली
ओवाळीतो कापुराने भक्ता प्रसन्न झाली।।सोन्याच्या पावलाने. .

कुंकवाने घातला सडा । मुखी तांबुल विडा

हाती शोभे हिरवा चुडा । दिला प्रसादाचा पेढा ।।धृ.१। |सोन्याच्या पावलाने…

नेत्रांच्या लावल्या वाती । पंच प्राणाच्या ज्योती
आरती भक्त गाती । तेथे नाविण्याच्या ज्योती ।।धृ.२। सोन्याच्या पावलाने…
भावभक्तीच्या केल्या माळा ।. घातल्या महालक्ष्मीच्या गळा

पायी वाजे घुंगरमाळा | केला नवरात्राचा सोहळा ।।धृ.३।।सोन्याच्या पावलाने …
रेणुकेची भरली ओटी | लावली चंदन ऊटी

किर्ती तिची जगजेठी | झाली दर्शना दाटी ।।धृ.४ । सोन्याच्या पावलाने..

Sonaycha Pavalani Maha laxmi ali


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *