श्री कृष्णाची आरती | Shree krishna aarti marathi | ओवाळू आरती मदनगोपाळा.

Ovalu Aarti Madan Gopala Shree krishna chi aarti.

ओवाळू आरती मदनगोपाळा |

श्यामसुंदर गळा वैजयंतीमाळा || धृ ||

चरणकमल ज्याचे अति सुकुमार |

ध्वजवज्रांकृश ब्रीदाचे तोडर ओवाळू || १ ||

नाभिकमल ज्याचे ब्रम्हयाचे स्थान |

हृदयी पदक शोभे श्रीवत्सलांछन | ओवाळू || २ ||

मुखकमल पाहतां सुखाचिया कोटी |

वेधले मानस हारपली दृष्टी | ओवाळू || ३ ||

जडित मुगुट ज्याचा देदिप्यमान |

तेणे कोंदले अवघे त्रिभुवन | ओवाळू || ३ ||

एका जनार्दनी देखियले रूप |

रूप पाहतां जाहले अवघे तद्रूप | ओवाळू || ५ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *