शक्तिपात योग रहस्य | Shaktipat yoga Rahasya

शक्तिपातयोगरहस्य( Shaktipat yoga Rahasya ) व श्रीसमर्थ रामदासस्वामींचा स्वरुप संप्रदाय लेख क्र. 1 श्रीसमर्थांच्या कुंडलिनी जगदंबेच्या…