श्रीसमर्थ रामदासस्वामी कृत श्रीगणेशाच्या आरत्या | Ganpatichi aarti marathi

सुखकर्ता दुखहर्ता | Sukhkarta Dukhharta सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची।नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची।सर्वांगी सुंदर उटी सेंदूराची।कंठी…