राधा हि कृष्णा ची कोण ? | Radha kon hoti

Radha kon hoti - ‘बरसाना’ या गावी पुनर्जन्म घेतलेली गोकुळनिवासी अनयाची पत्नी ‘राधा’ झाली होती. तिने पाळण्यात झोपलेल्या श्रीकृष्णास पाहिले…