पितृ दोष मराठी माहिती | Pitra Dosh

पितृ दोष मराठी माहिती :- पितृदोष हा देवकोपाइतकाच दृढ समजला जातो पितृदोष हा देवकोपाइतकाच दृढ समजला…

शक्तिपातयोग – लेख क्र. 7 अनंत शक्ती

अनंत शक्ती अनंत शक्तीला सर्पाकार असे म्हटले आहे कारण अणुस्वरुप धारण करण्याकरता जणु चक्राकार फिरु लागते.…